LINGID TEENUSTELE
 
 

Tasuta otsing

Tõlked vene keelde

Tallinna õigusaktide register

ESTLEXi RAAMATUD

Kalapüügiseadus vene keeles
Seisuga 13.07.2014
Loe lähemalt...
Hind 17.00€ (hind sisaldab km)

Karistusseadustik vene keeles
Seisuga 08.03.2014
Loe lähemalt...
Hind 25.00€ (hind sisaldab km)

Halduskohtumenetluse seadustik vene keeles
Seisuga 01.01.2014
Loe lähemalt...
Hind 30.00€ (hind sisaldab km)

Jahiseadus vene keeles
Seisuga 01.03.2016
Loe lähemalt...
Hind 11.99€ (hind sisaldab km)

Majandustegevuse seadustiku üldosa seadus
Seisuga 01.01.2014
Loe lähemalt...
Hind 12€ (hind sisaldab km ja saatmiskulud)

Kriminaalmenetluse seadustik vene keeles 
Muudatused seisuga 08.03.2014
Loe lähemalt...
Hind 30€ (hind sisaldab km)

Välismaalaste seadus vene keeles
Muudatused seisuga 12.07.2013
Loe lähemalt...
Hind 25€ (hind sisaldab km)

Brošüüri tellimiseks võta ühendust 5842 6052 või e-posti aadressil anu@estlex.ee


AVALEHT

Uudised

ESTLEX-i kaubamärgi all osutame kolme liiki teenuseid:
• ESTLEX-i õigusinfosüsteemi tasuta teenused,
• ESTLEX-i õigusinfosüsteemi tasulised teenusepaketid,
• omavalitsustele õigusaktide andmebaasi pidamise ja avalikustamise teenus.

ESTLEXi õigusinfosüsteemi tasuta osas on võimalik igaühel tutvuda kehtivate riiklike õigusaktidega - seaduste ja määrustega.

Erinevad tasulised teenusepaketid on suunatud eelkõige neile, kes oma igapäevatöös erinevat õigusinfot vajavad ja oma aega kõrgelt hindavad.
Enne elektroonilise Riigi Teataja (eRT) loomist oli ESTLEX ainuke arvestatav õigusaktide elektrooniline andmebaas Eestis. Kui eRT eesmärk on eelkõige teha kõigile tasuta kättesaadavaks nii uued õigusaktid kui kehtivate aktide varasemad versioonid, siis ESTLEX pakub lisaks sellele veel aktidevahelisi hierarhilisi ja rööpseoseid, õigusharudesse liigitamist, seoseid riigikohtu lahenditega, Euroopa Liidu õigusaktidega jm. Teisisõnu - eRT tagab igale inimesele võimaluse saada kätte õigusakti ametlik tekst, ESTLEX on aga õiguse rakendaja igapäevane töövahend olukorras, kus õigusakti sätte õigel tõlgendamisel on vajalik vaadata akte juba koostoimes.

Pikka aega oleme tegelenud ka õigusaktide tõlkimisega vene keelde ja tõlgitud aktide terviktekstide haldamisega. Tõlkimisel oleme olulist rõhku pannud eelkõige tõlgete kvaliteedile. Üldjuhul on tõlked kättesaadavad ESTLEXi tasuliste teenuste koosseisus, aga olemasolevaid tõlkeid saab endale tellida igaüks ka vastavalt vajadusele.

Regulaarselt koostatavad uudiskirjad on viimasel ajal järjest enamatele kasutajatele abiks õigusruumis toimuvatest muudatustest ülevaate saamisel.

Kohalike omavalitsuste õigusaktide registrite pidamise teenus sisaldab nii omavalitsuse õigusaktide sisuhaldust (õigusaktide registreerimine, süstematiseerimine, seostamine ja terviktekstide koostamine), kui ka andmebaasi majutamist.

Tallinna linna õigusaktide registri tellijaks on Tallinna Linnakantselei. 

Harku Õigusaktide andmebaasi tellijaks on Harku vallavalitsus.

HEAD VABARIIGI AASTAPÄEVA!
21.02.2017
Parim ja halvim seadus
21.02.2017

Parim seadus 2016 on perehüvitiste seadus. Žürii arvates järgib seadus hea õigusloome tava üht olulisemat tunnust – kooskõla avaliku huviga. Halvim seadus 2016 on tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (maksukobarseadus).
Rohkem saab antud teema kohta lugeda siit.

Juridica nr 10
16.02.2017

Ilmunud on uus Juridica number. Artiklitega on võimalik tutvuda siin.

Õiguskeel 1/2017
16.02.2017

Uues Õiguskeeles saab lugeda ameti- ja õiguskeele arusaadavusest, liikluskeelest, tähenärimistest ameti- ja õiguskeele kallal, õigusest ja keelest jm.
Kõik artiklid on leitavad siit.

Sõbrapäeva pakkumine
13.02.2017

Ajavahemikul 01.-14.02.2017 pakume Eesti Vabariigi seaduste venekeelseid tõlkeid 50% hinnasoodustusega.
Tõlgitud seaduste nimekirja ja tavahindadega saate tutvuda siin.
Tõlgete tellimiseks võtke ühendust tel 58426052 või e-posti aadressil anu@estlex.ee

Parima ja halvima seaduse konkurss
02.02.2017

Teenusmajanduse Koda korraldab koostöös Postimehega juba kuuendat korda parima ja halvima seaduse konkursi, mille eesmärk on pöörata avalikkuse ja seadusandja tähelepanu kvaliteetse õigusloome olulisusele.
Konkursil võivad osaleda 2016. aastal Riigikogu poolt vastuvõetud seadused, Vabariigi Valitsuse määrused, Vabariigi Valitsuse ministri või kohaliku omavalitsuse määrused. Oma põhjendatud ettepanekuid oodatakse hiljemalt 6. veebruariks. Parimaks ja halvimaks valitud seadused kuulutatakse välja veebruari lõpuks.
Rohkem saab lugeda siit ning ka Juristide Liidu lehelt.

Juridica nr 9
19.12.2016

Ilmunud on uus Juridica number. Artiklitega on võimalik tutvuda siin.

Riigikogu Toimetiste uus number
15.12.2016

Ilmunud on RiTo Nr 34, detsember 2016. Uus RiTo keskendub fookusteemana eesti kultuurile. Väljaandes käsitletakse selle kujunemislugu, olulisust tänapäeval ja tulevikuväljavaateid globaliseeruvas maailmas.
Tutvuda saab ajakirjaga siin.