LINGID TEENUSTELE
 
 

Tasuta otsing

Tõlked vene keelde

Tallinna õigusaktide register

ESTLEXi RAAMATUD

Kalapüügiseadus vene keeles
Seisuga 13.07.2014
Loe lähemalt...
Hind 17.00€ (hind sisaldab km)

Karistusseadustik vene keeles
Seisuga 08.03.2014
Loe lähemalt...
Hind 25.00€ (hind sisaldab km)

Halduskohtumenetluse seadustik vene keeles
Seisuga 01.01.2014
Loe lähemalt...
Hind 30.00€ (hind sisaldab km)

Jahiseadus vene keeles
Seisuga 01.03.2016
Loe lähemalt...
Hind 11.99€ (hind sisaldab km)

Majandustegevuse seadustiku üldosa seadus
Seisuga 01.01.2014
Loe lähemalt...
Hind 12€ (hind sisaldab km ja saatmiskulud)

Kriminaalmenetluse seadustik vene keeles 
Muudatused seisuga 08.03.2014
Loe lähemalt...
Hind 30€ (hind sisaldab km)

Välismaalaste seadus vene keeles
Muudatused seisuga 12.07.2013
Loe lähemalt...
Hind 25€ (hind sisaldab km)

Brošüüri tellimiseks võta ühendust 5842 6052 või e-posti aadressil anu@estlex.ee


AVALEHT

Uudised

ESTLEX-i kaubamärgi all osutame kolme liiki teenuseid:
• ESTLEX-i õigusinfosüsteemi tasuta teenused,
• ESTLEX-i õigusinfosüsteemi tasulised teenusepaketid,
• omavalitsustele õigusaktide andmebaasi pidamise ja avalikustamise teenus.

ESTLEXi õigusinfosüsteemi tasuta osas on võimalik igaühel tutvuda kehtivate riiklike õigusaktidega - seaduste ja määrustega.

Erinevad tasulised teenusepaketid on suunatud eelkõige neile, kes oma igapäevatöös erinevat õigusinfot vajavad ja oma aega kõrgelt hindavad.
Enne elektroonilise Riigi Teataja (eRT) loomist oli ESTLEX ainuke arvestatav õigusaktide elektrooniline andmebaas Eestis. Kui eRT eesmärk on eelkõige teha kõigile tasuta kättesaadavaks nii uued õigusaktid kui kehtivate aktide varasemad versioonid, siis ESTLEX pakub lisaks sellele veel aktidevahelisi hierarhilisi ja rööpseoseid, õigusharudesse liigitamist, seoseid riigikohtu lahenditega, Euroopa Liidu õigusaktidega jm. Teisisõnu - eRT tagab igale inimesele võimaluse saada kätte õigusakti ametlik tekst, ESTLEX on aga õiguse rakendaja igapäevane töövahend olukorras, kus õigusakti sätte õigel tõlgendamisel on vajalik vaadata akte juba koostoimes.

Pikka aega oleme tegelenud ka õigusaktide tõlkimisega vene keelde ja tõlgitud aktide terviktekstide haldamisega. Tõlkimisel oleme olulist rõhku pannud eelkõige tõlgete kvaliteedile. Üldjuhul on tõlked kättesaadavad ESTLEXi tasuliste teenuste koosseisus, aga olemasolevaid tõlkeid saab endale tellida igaüks ka vastavalt vajadusele.

Regulaarselt koostatavad uudiskirjad on viimasel ajal järjest enamatele kasutajatele abiks õigusruumis toimuvatest muudatustest ülevaate saamisel.

Kohalike omavalitsuste õigusaktide registrite pidamise teenus sisaldab nii omavalitsuse õigusaktide sisuhaldust (õigusaktide registreerimine, süstematiseerimine, seostamine ja terviktekstide koostamine), kui ka andmebaasi majutamist.

Tallinna linna õigusaktide registri tellijaks on Tallinna Linnakantselei. 

Harku Õigusaktide andmebaasi tellijaks on Harku vallavalitsus.

Ilusat advendiaega!
09.12.2016
Juridica nr 8
07.12.2016

Ilmunud on uus Juridica number.
Artikleid on võimalik lugeda siin.

Ülevaade riigi vara kasutamisest ja säilimisest 2015.–2016. aastal
16.11.2016

Riigikontrolör andis 15. novembril 2016. a Riigikogus ülevaate riigi vara kasutamisest ja säilimisest 2015.–2016. aastal. Ettekandega „Ülevaade riigi vara kasutamisest ja säilimisest 2015.–2016. aastal” on võimalik tutvuda siin.

Notar Bene nr 6
01.11.2016

On ilmunud ajakirja Notar Bene uus number. Ajakirja saab lugeda siin.

Juridica nr 7
21.10.2016

Ilmunud on uus Juridica number. Artiklite autorid on ühe erandiga kohtunikud ja kohtujuristid, kes oma igapäevatööd teevad apellatsioonikohtus. Teemad, millest autorid on pidanud oluliseks kirjutada, seonduvad eelkõige tsiviil- ja halduskohtumenetlusega.
Lugeda saab näiteks võlausaldajate nõuete rahuldamisest abikaasade ühisvara arvel, kostja menetluskulude tagamisest tsiviilkohtumenetluses, menetluskulude kindlaksmääramisest ja väljamõistmisest tsiviilkohtumenetluses, rahvusvahelise kaitse menetlusest Tallinna Ringkonnakohtu praktikas jm.
Kõiki artikleid on võimalik lugeda siin.

Õigusemõistmise nädal
03.10.2016

3.-7. oktoobril tähistatakse üle-Eestilist õigusemõistmise nädalat, mil jagatakse tasuta õigusnõu ja räägitakse tavapärasest enam kohtusüsteemi käekäigust - toimub õigusemõistmise teemaline ümarlaud, avatakse näitus "Õigusriik karikatuuris" ning peetakse õpilastele ja tudengitele suunatud loenguid ja võistlusi.
Rohkem saab lugeda õigusemõistmise nädala kohta siit.

Õiguskeel nr 4-2016
03.10.2016

Ilmunud on uus Õiguskeel.
Lugeda saab eurotõlkest, arstide keeleoskusest, eesti moodi karistusest ja õiguskeele kujunemisest. Kõik artiklid on loetavad siin.

Juridica nr 6
03.10.2016

Ilmunud on uus Juridica number,  milles on kokku seitse artiklit.
Lugeda saab näiteks eraõiguse normidest avaliku korra osana, hankijate horisontaalse koostöö kriteeriumitest, vahistamise aluseks olevate tõendite kättesaadavaks tegemisest kahtlustatavale, täidesaatva võimu kontrollist iseenda üle jm.
Kõik artiklid on leitavad siit.